img
Roman Kolek
Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego „Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło”

Dane kontaktowe


Imię i nazwisko Roman Kolek
Urodzony 08.09.1962
Miejsce zamieszkania Jemielnica
WWW www.romankolek.pl

O mnie


Od 1999 roku działam w samorządzie powiatowym oraz województwa, pełniąc w międzyczasie funkcję wicedyrektora Opolskiej Kasy Chorych oraz Oddziału NFZ. Od 2010 roku jestem Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego, w obecnej kadencji uzyskałem również mandat Radnego Sejmiku. W moich kompetencjach znajduje się nadzór nad wojewódzkimi jednostkami ochrony zdrowia oraz polityką społeczną realizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Współpracuję na co dzień z grupami ekspertów, proponujących wprowadzenie zmian do systemu ochrony zdrowia, których celem jest usprawnienie działania tej najważniejszej dla wielu osób branży. Posiadane przeze mnie wykształcenie medyczne, zdobyte doświadczenie na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia oraz doświadczenia samorządowe sprawiają, iż posiadam kwalifikacje niezbędne dla podejmowania kluczowych decyzji w polityce zdrowotnej. Szczególnie ważnym wydaje się być moje doświadczenie we współpracy z samorządami województwa opolskiego w zakresie organizacji ochrony zdrowia i szeroko rozumianej polityki społecznej oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych i wyrównywania regionalnego dostępu do świadczeń.