img
Roman Kolek Wrzesień 30, 2015

Audycja w Radiu Opole

Nadciąga „srebrne tsunami”. Starzenie się społeczeństwa jest faktem, co dostrzegli w ostatnim czasie politycy i samorządowcy. Zgodnie z prognozami demograficznymi w 2030 r. prawie 25 proc. ludności Europy będzie miało ponad 65 lat. Według prognoz opublikowanych przez OECD odsetek ludzi starszych powyżej 65 roku życia w Polsce wzrośnie niemalże trzykrotnie z 22 proc. w 2012 r. do 63 procent w 2050 r. Za 10 lat w naszym regionie co 3 mieszkaniec będzie miał powyżej 55 lat. Wicemarszałek Roman Kolek zapewnia, że władze samorządowe woj. opolskiego mają świadomość skali problemu. Gość Ireneusza Prochery w rozmowie „W cztery oczy” podkreślał przy tym, że dziś podejmowane działania będą mieć skutek dopiero za jakiś czas. Stąd potrzeba starannego określania celów i środków, by zapewnić seniorom nie tylko opiekę medyczną, ale też i możliwość racjonalnego zagospodarowania czasu.

Źródło: radio.opole.pl

Zapraszam do posłuchania audycji: https://www.youtube.com/watch?v=HoVXdgCoxIY